sâmbătă, iulie 13, 2024

Termeni și condiții

Termeni si condiţii de utilizare www.timpulcredintei.ro

Dacă utilizezi serviciile şi produsele oferite de site-ul timpulcredintei înseamnă că eşti de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

Site-ul www.timpulcredintei.ro, numit generic în continuare Timpul Credinței.ro, este editat de Asociația „Litera Impact”. Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acest site presupune acordul tacit cu termenii ce urmează. Acordul de utilizare îşi produce efectele între dumneavoastră şi Asociația „Litera Impact”. Acceptarea se consideră tacită şi fără rezerve.

www.timpulcredintei.ro poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către dumneavoastră ori către terţe persoane.

Continuând să utilizaţi site-ul, presupune acordul dumneavoastră tacit şi achiesarea în întregime la Termenii şi condiţiile prezentate în cele ce urmează. Utilizarea presupune acceptarea regulilor www.timpulcredintei.ro.